ดูแลอย่างไรเมื่อเสียวฟัน

ดูแลอย่างไรเมื่อเสียวฟัน
  • หลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรด เช่น น้ำอัดลม อาหารหรือเครื่องดื่มรสเปรี้ยวจัด
  • งดเคี้ยวของแข็งหรือเหนียวที่อาจทำให้ฟันร้าวได้ เช่น น้ำแข็ง
  • แปรงฟันอย่างถูกวิธี อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
  • ใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดซอกฟัน เช่น ไหมขัดฟัน หรือแปรงซอกฟัน อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
  • เลือกใช้แปรงสีฟันขนนุ่ม
  • เลือกใช้ยาสีฟันลดเสียวฟันที่มีฟลูออไรด์
  • พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปาก ทุก 6 เดือน
  • หากมีอาการปวดเสียวฟันบ่อยครั้งหรือไม่หายแม้จะเปลี่ยนพฤติกรรมแล้ว ควรพบทันตแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ และรับการรักษาอย่างเหมาะสม

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2564
ที่มา : ทพญ.นภัสสร องค์พิเชฐเมธา
ฝ่ายทันตกรรม