ดูแลสุขภาพช่องปากให้ไร้กลิ่นไม่พึงประสงค์

ดูแลสุขภาพช่องปากให้ไร้กลิ่นไม่พึงประสงค์

กลิ่นปาก มักทำให้ขาดความมั่นใจในการเข้าสังคม ทำให้เสียบุคลิก จึงควรเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดกลิ่น โดยหาทางกำจัดและป้องกัน

สาเหตุของกลิ่นปาก

 • สาเหตุภายในช่องปาก
  • เกิดจากการอักเสบของอวัยวะปริทันต์
  • เกิดจากอาหารที่มีกลิ่นแรง ติดสะสมในช่องปาก
  • เกิดจากน้ำลายน้อย ทำให้กลไกการชะล้างในช่องปากไม่ทั่วถึง
 • สาเหตุภายนอกช่องปาก
  • การดื่มน้ำน้อย เกิดการติดสะสมของอาหาร ตามเส้นทางเดินอาหาร
  • กลิ่นเฉพาะของโรคทางระบบต่าง ๆ เช่น โรคไต โรคเบาหวาน

การป้องกัน

 • ทำความสะอาดช่องปากให้ทั่วถึง ด้วยการแปรงฟัน แปรงลิ้น และทำความสะอาดซอกฟัน
 • พบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน หรือเมื่อเริ่มมีอาการผิดปกติ
 • หลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลิ่นแรง หรือทำความสะอาดช่องปากทันทีหลังรับประทานอาหาร
 • ดื่มน้ำให้เพียงพอ
 • พบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพประจำปี

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2565
ที่มา : ทพญ.ชนิดา ว่องเดชากูล
ฝ่ายทันตกรรม