ดูแลฟันอย่างไร หลังไปรักษารากฟัน

ดูแลฟันอย่างไร หลังไปรักษารากฟัน
  1. ควรหลีกเลี่ยง การบดเคี้ยวอาหารลักษณะแข็งบริเวณฟัน ที่ได้รับการรักษา เนื่องจากฟันซี่นั้นอาจจะไม่แข็งแรงเท่าเดิม
  2. ควรทำความสะอาดด้วยการแปรงฟัน และการใช้ไหมขัดฟันอย่างถูกวิธี
  3. กรณีวัสดุอุดชั่วคราวหลุด หรือมีจุดสบสูงให้กลับมาพบทันตแพทย์
  4. หากมีอาการผิดปกติ เช่น มีอาการบวมอย่างเห็นได้ชัด ให้กลับมาพบทันตแพทย์ เพื่อตรวจเช็คสภาพฟันอีกครั้ง

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2561

ที่มา : ทพญ. ธนิตา ณรงค์เดช

Pin It on Pinterest