ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาสุขภาพในช่วงโควิด-19

ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาสุขภาพในช่วงโควิด-19
 • ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่ถูกกักตัวหรือผู้ป่วยสมองเสื่อมอาจมีความรู้สึกกังวล
  โกธร ตึงเครียด มีอาการกระสับกระส่าย และเก็บตัวมากขึ้นในระหว่างการระบาด
  สมาชิกในครอบครัวหรือผู้ดูแลควรมีการให้กำลังใจเพื่อให้อาการต่างๆเหล่านี้สงบลง
 • สามารถแบ่งปันข้อเท็จจริงง่ายๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
  วิธีการลดความเสี่ยงของการติดเชื้อในรูปแบบที่ผู้สูงอายุ (ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีภาวะ
  สมองเสื่อมก็ตาม) จะสามารถเข้าใจได้ อาจบอกข้อมูลซ้ำได้ตามที่จำเป็น
 • อาจให้คำแนะนำและความช่วยเหลือในการฝึกวิธีการป้องกัน
  (เช่น การฝึกล้างมือ เป็นต้น) โดยให้คำแนะนำอย่างสั้นๆแต่ชัดเจน
  และอดทนในการค่อยๆบอกหรือใช้วิธีสื่อสารโดยการเขียนหรือใช้รูปภาพ
  ซึ่งง่ายต่อผู้สูงอายุ
 • หากมีโรคประจำตัวอยู่เดิม ควรทำให้แน่ใจว่ามียาอย่างเพียงพอ
  และสามารถเข้าถึงยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้เมื่อต้องการ
  ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามียาที่ต้องใช้เป็นประจำเก็บไว้กับตัวอย่างน้อย 2 สัปดาห์
 • เตรียมตัวและวางแผนล่วงหน้าหากจำเป็นต้องร้องขอความช่วยเหลือ
  จะสามารถใช้วิธีใดได้บ้าง เช่น การเรียกรถแท็กซี่ การสั่งอาหาร
  และการร้องขอบริการทางการแพทย์ (เช่น เตรียมเบอร์ของรถพยาบาลฉุกเฉิน)
 • เรียนรู้การออกกำลังกายแบบง่ายๆ ที่ทำได้ที่บ้านทุกวันในช่วงของการแยกกักตัว
  โดยควรออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อรักษาความคล่องตัวและลดความเบื่อเซ็ง
 • รักษากิจวัตรและตารางประจำให้เหมือนเดิมให้มากที่สุดหรืออาจลองทำกิจกรรมใหม่ๆ
  ในสภาพแวดล้อมใหม่ เช่น ออกกำลังกายในบ้าน ลองทำความสะอาด ฝึกร้องเพลง
  (เช่น ผ่านแอปพลิเคชันที่มีคาราโอเกะ) ลองวาดภาพหรือทำกิจกรรมอื่นๆที่สนใจ
 • ติดต่อกับคนรักและคนในครอบครัวเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
  เช่น โทรศัพท์คุยกันหรือใช้ออนไลน์แอปพลิเคชัน เช่น ไลน์ เฟซไทม์

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

ที่มา : อ.นพ.ธีรยุทธ รุ่งนิรันดร