ดูแลผู้สูงวัยอย่างไร ในภาวะเบื่ออาหาร

ดูแลผู้สูงวัยอย่างไร ในภาวะเบื่ออาหาร
  1. พบแพทย์เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุของการเบื่ออาหาร
  2. หากอิ่มง่าย อิ่มไว ให้ทานอาหารน้อยแต่บ่อย ๆ มีของว่างเสริม
  3. ทานอาหารให้หลากหลาย
  4. เลือกอาหารที่มีหน้าตาสีสันสวยงาม
  5. ออกกำลังกาย ดื่มน้ำให้เพียงพอ ทานผักผลไม้ เพื่อกระตุ้นระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่าย
  6. การรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัว หรือผู้อื่น จะช่วยเพิ่มความอยากอาหาร
  7. ดูแลช่องปากและฟัน เพื่อให้เคี้ยวอาหารได้

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา : อ.นพ.ภรเอก มนัสวานิช