ดูแลตัวเองอย่างไร ให้ห่างไกลโรคเกาต์

ดูแลตัวเองอย่างไร ให้ห่างไกลโรคเกาต์
  1. ควบคุมการรับประทานอาหารที่มีผิวรีนสูง
  2. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
  3. ดื่มน้ำมาก ๆเพื่อช่วยในการขับถ่ายกรดยูริค
  4. ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
  5. หลีกเลียงภาวะเครียด
  6. ดูแลรักษาความอบอุ่นของร่างกาย (โรคเกาต์มักกำเริบในเวลาอากาศย็น และเวลากลางคืน)

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา : พญ.สกุณี ภระกูลสุขสถิตย์

Pin It on Pinterest