ดูแลช่องปากอย่างไร ในผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบ

ดูแลช่องปากอย่างไร ในผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบ
  1. แปรงฟันให้ถูกวิธี
  2. ใช้ไหมขัดฟันก่อนนอนเป็นประจำทุกวัน
  3. เลือกใช้แปรงสีฟัน ยาสีฟัน และน้ำยาบ้วนปากชนิดที่ช่วยลดการเกิดแผ่นคราบจุลินทรีย์จำพวกคลอร์เฮกซิดีน 0.2% (ผสมน้ำเพื่อเจือจางได้)
  4. พบทันตแพทย์ทุก 6 เดือน เพื่อกำจัดคราบจุลินทรีย์ และขูดหินปูน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

ที่มา : ทพญ.วรรณี อันวีระวัฒนา