ดื่มน้ำผัก / ผลไม้ ล้างพิษและป้องกันมะเร็งได้จริงหรือ

ดื่มน้ำผัก / ผลไม้ ล้างพิษและป้องกันมะเร็งได้จริงหรือ

ตอบ : ไม่จริง

คำแนะนำ

  • การดื่มน้ำผัก/ผลไม้มากกินไปทำให้อ้วน เพราะได้รับน้ำตาลที่มีในผลไม้มากขึ้นซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งบางชนิดได้
  • ควรดื่มน้ำเปล่าอย่างน้อยวันละ 1-2 ลิตร
  • ไม่แนะนำให้ดื่มน้ำผัก/ผลไม้แบบแยกกาก เพราะกากใยอาหารมีประโยชน์ต่อร่างกาย
  • ควรล้างผักและผลไม้ให้สะอาดก่อนรับประทาน
  • ผู้ป่วยโรคมะเร็งไม่ควรดื่มน้ำผัก/ผลไม้มากถึงวันละ 2-3 ลิตร เพราะอาจรบกวนกระบวนการรักษาโรคมะเร็งได้

หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำอัดลม น้ำหวาน หรือน้ำชาเขียวที่มีรสหวาน เพราะมีน้ำตาลสูง เสียงต่อภาวะอ้วน

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

ที่มา : รศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล