ดื่มนมกล่องมากไปทำให้ขาดวิตามินซีจริงหรือ

ดื่มนมกล่องมากไปทำให้ขาดวิตามินซีจริงหรือ

ตอบ ไม่จริง แม้ว่านมที่ผ่านกระบวนการทำลายชื้อโรคและวิธีการผลิต จะทำให้สูญเสียไวตามินซี เช่น นมพาสจอร์ไรซ์ ใช้อุณหภูมิต่ำ (60 C) จะสูญเสียน้อยที่สุด นมสเตอริไรส์หรือนมยูเอชที อาจแทบไม่เหลือเลย แต่การดื่มนมก็ไม่นับเป็นสาเหตุของโรคขาดไวตามินซี นมถือเป็นอาหารสำคัญ และมีคุณค่าสำหรับเด็กจนถึงวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่

คำแนะนำ

  • ควรรับประทานอาหารหลักให้ครบ 3 มื้อ ควรมีผักและผลไม้ด้วย
  • เด็กควรได้รับไวตามินซีวันละ 25 – 50 มิลลิกรัม แล้วแต่อายุ หรือเทียบกับน้ำส้มครึ่งแก้วก็เพียงพอแล้ว
  • เด็กดื่มนมได้เต็มที่ แต่ไม่ควรให้เกินกว่า 30 ออนซ์ต่อวัน เน้นบริโภคนมชนิดจืด งดเว้นนมชนิดหวาน เพราะเสี่ยงต่อภาวะอ้วน
  • นมผงที่ใช้เลี้ยงทารก จะมีการเติมไวตามินให้ตามความเหมาะสมอยู่แล้ว
  • การชงนมผทรก ไม่ควรใช้น้ำร้อน เพราะความร้อนจะทำลายไวตามินซี
  • ในนมแม่ที่เลี้ยงตามรรรมชาติก็มีไวตามินซี แต่ถ้านำไปทำลายเชื้อด้วยความร้อน ไวตามินซีก็ถูกทำลายเช่นกัน
  • การให้อาหารเสริมตามวัย และอาหารหลัก หลัง 1 ปี ก็จะได้ไวตามินซีพียงพอต่อความต้องการที่ใช้ต่อวัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562

ที่มา : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ