ดอกอัญชันทำให้คิ้วดกหนา ได้จริงหรือ?

ดอกอัญชันทำให้คิ้วดกหนา ได้จริงหรือ?

Q : ดอกอัญชันช่วยทำให้คิ้วหนา-ดกดำได้ จริงหรือ ?

A : ไม่จริง เป็นเพียงความเชื่อของคนสมัยก่อน ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยัน ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มของคิ้ว คือ กรรมพันธุ์และเชื้อขาติ ซึ่งไม่มีฮอร์โมนเกี่ยวข้อง ขนคิ้วจะขึ้นเต็มที่ภายใน 3-4 เดือน

Q : ดอกอัญชันมีสารแอนโทไซยานินช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงรากคิ้ว ทำให้คิ้วดกดำ

A : ไม่จริง ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยัน

Q : ทำไมพ่อแม่คิ้วไม่หนา แต่ทำไมลูกคิ้วหนาได้

A : บรรพบุรษอาจมีคิ้วหนา

การทาดอกอัญชันอาจมีอันตรายต่อผิวหนังเด็กได้ อาจเกิดการระคายเคือง หรือแพ้ เนื่องจากผิวเด็กมีความไวต่อการตอบสนองกับสิ่งที่สัมผัสผิว หากมีการระคายเคือง เช่น ผื่นแดง หรืออักเสบ ควรเช็ดออกทันที

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2562

ที่มา : รศ.นพ.นภดล นพคุณ