ซื้อยากินเองรักษาโควิด-19 ได้จริงหรือไม่?

ซื้อยากินเองรักษาโควิด-19 ได้จริงหรือไม่?

ถาม ได้ข่าวว่าแพทย์ใช้ยาปฏิชีวนะอะซิโทรมัยซิน (azithromycin) ร่วมกับยารักษามาลาเรียในการรักษาโรคโควิด-19 ประชาชนซื้อมากินเองได้ไหม ?

ตอบ ห้ามประชาชนซื้อยาเหล่านี้มาใช้เอง

ยาปฏิชีวนะอะซิโทรมัยซิน และ ยารักษาโรคมาลาเรียคลอโรควิน (chloroquine) หรือไฮดรอกชีคลอโรควิน (hydroxychloroquine) ทำให้หัวใจเสียจังหวะ (QT prolong) เมื่อใช้ร่วมกันยิ่งเพิ่มความสี่ยง ซึ่งหากสียจังหวะมาก หัวใจอาจหยุดเต้นและเสียชีวิตอย่างฉับพลัน ดังนั้น ยาเหล่านี้ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น กรณีแพทย์ใช้ในโรงพยาบาลจะมีการติดตามจังหวะการเต้นหัวใจอย่างใกล้ชิด

ถาม ได้ข่าวว่ามีคนไทยที่เป็นโรคโควิด-19 ป่วยที่สหรัฐอเมริกาแล้วกินอะม็อกซิซิลลิน (amoxicillin) ตอนเริ่มมีอาการ ควรทำตามไหม ?

ตอบ ห้ามทำตาม ยาปฏิชีวนะอะม็อกชีชิลลินไม่มีผลใด ๆ ต่อการรักษาโรคโควิด-19

ถาม การกินยาปฏิชีวนะไปก่อนในโรคโควิด-19 เป็นอันตรายไหม ?

ตอบ เป็นอันตรายมาก เพราะจะทำให้เชื้อแบคทีเรียดื้อยาสะสมอยู่ในร่างกาย ทำให้รักษาปอดบวมจากโรคโควิด-19 ได้ยากขึ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ที่มา : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล