ซิฟิลิส โรคติดต่อที่ต้องรู้จัก

ซิฟิลิส โรคติดต่อที่ต้องรู้จัก

โรคติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรียชื่อ Treponema pallidum ปัจจุบันพบจำนวนผู้ติดเชื้อ เพิ่มมากขึ้นโดยเพาะอย่างยิ่งในกลุ่มรักร่วมเพศ และวัยรุ่น เช่นเดียวกับหญิงตั้งครรภ์ ทำให้พบทารกติดเชื้อและเกิดชิฟิลิสแต่กำเนิดเพิ่มขึ้น

อาการ

เมื่อติดเชื้อระยะต้น

  • อาจเกิดแผลที่อวัยวะเพศ
  • มีผื่นขึ้นตามตัว (ออกดอก)
  • มีไข้
  • ต่อมน้ำเหลืองโต

เข้าสู่ระยะแฝง

  • ไม่มีอาการแต่สามารถแพร่เชื้อได้ และหากไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้เกิดผลแทรกซ้อนระยะยาว เช่น ซิฟิลิสของระบบประสาทได้

การติดต่อ

  • ติดต่อทางการสัมผัสใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพศสัมพันธ์ทุกช่องทาง และการแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูก

การวินิจฉัย โดยการตรวจเลือด

ซิฟิลิสสามารถรักษาให้หายขาดได้ และการรักษาในหญิงตั้งครรภ์ ช่วยป้องกันทารกจากซิฟิลิสแต่กำเนิดได้

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

ที่มา : . รศ.นพ.สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา