ช่วยเหลือลูก อย่างไร เมื่อ ถูกกลั่นแกล้ง

ช่วยเหลือลูก อย่างไร เมื่อ ถูกกลั่นแกล้ง
  • พูดคุย รับฟัง เปิดโอกาสให้ลูกได้เล่าถึงเรื่องราวที่ถูกกลั่นแกล้ง
  • บอกลูกว่าพ่อแม่จะอยู่เคียงข้างและพร้อมให้ความช่วยเหลือ
  • แจ้งครูให้รับทราบและขอความช่วยเหลือจากทางโรงเรียน
  • สอนวิธีการจัดการเมื่อถูกกลั่นแกล้ง เช่น การตอบสนองด้วยคำพูดให้ผู้แกล้ง หยุดพฤติกรรมนั้นด้วยท่าทางที่มั่นคง นิ่ง ไม่แสดงอารมณ์ หรือปฏิกิริยาตอบโต้
  • หากสถานการณ์ยังคงอยู่หรือมีความรุนแรง ควรให้ลูกเข้าหาครูและเพื่อนคนอื่น ๆ เพื่อขอความช่วยเหลือ
  • แนะนำลูกอยู่กับเพื่อนเป็นกลุ่ม ไม่ควรอยู่เพียงลำพัง
  • สนับสนุนให้ลูกทำกิจกรรมเสริมที่นอกเหนือจากการเรียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อน และส่งเสริมความมั่นใจในตนเอง
  • หากผลกระทบทางอารมณ์ เช่น ซึมเศร้า วิตกกังวล จากการถูกกลั่นแกล้งยังคงอยู่ ควรพบจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นเพื่อประเมินและช่วยเหลือเพิ่มเติม

ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
ที่มา : อ. พญ.ศศิธร ปรีชาวุฒิเดช
ฝ่ายจิตเวชศาสตร์