ชะลอข้อเข่าเสื่อมได้ด้วยตนเอง

ชะลอข้อเข่าเสื่อมได้ด้วยตนเอง
  • หลีกเลี่ยงท่างอข้อเข่ามาก ๆ เช่น การนั่งยอง ๆ นั่งพับเพียบ นั่งขัดสมาธิ และนั่งคุกเข่า
  • หลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันใดหลาย ๆ ขั้น อย่างบ่อย ๆ
  • ควบคุมน้ำหนักตัวให้ดี ไม่ให้อ้วน
  • หมั่นบริหารกล้ามเนื้อรอบข้อเข่าอยู่สมอ โดยเฉพาะกล้ามนื้อด้านหน้าของต้นขา
  • รับประทานยาแก้อักเสบของข้อเมื่อจำเป็น หรือรับประทานเป็นครั้งคราว
  • ในรายที่ข้อโก่งผิดรูป และหรือมีการแกว่งของข้อได้มากกว่าปกติ เมื่อต้องเดินทางควรสวมปลอกสวมข้อเข่าชนิดมีเหล็กสปริงที่ด้านข้างของข้อเข่าทั้งด้านในและด้านนอก
  • ในรายที่ปวดเข่าบ่อย หรือเดินทรงตัวไม่ดี ควรใช้ไม้เท้าช่วยเมื่อต้องเดินเป็นระยะทางไกลหรือเดินในที่ไม่เรียบ (ควรถือไม้เท้ามือตรงข้ามกับเข่าที่ปวด)

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2563

ที่มา : ศ.นพ.อารี ตนาวลี