ชนิดของบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ชนิดของบรรจุภัณฑ์พลาสติก

เทอร์ไมพลาสติก คือ พลาสติกที่สมารถหลอมเหลวขึ้นรูปได้ใหม่เมื่อใช้ความร้อนเป็นพลาสติกที่ใช้บรรจุอาหารโดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 7 ชนิด

ชนิดที่ 1 PETE / PET

เช่น ขวดน้ำดื่ม น้ำอัตลม น้ำมันพีช น้ำปลา น้ำยาบ้วนปาก ถุงขนมขบเคี้ยว ควรใช้ครั้งเดียวทิ้ง ไม่ควรนำกลับมาใช้ใหม่

ชนิดที่ 2 HDPE (High Density Polyethylene)

เช่น ขวดนม ทัปเปอร์แวร์ ขวดน้ำยาทำความสะอาดต่าง ๆ ขวดแชมพู ถุงพลาสติก

ชนิดที่ 3 PVC

เช่น แผ่นฟิล์มห่ออาหาร ขวดบรรจุชนิดบีบ ถุงหูหิ้วขนาดเล็ก เช่น ถุงกล้วยแขก

ชนิดที่ 4 LDPE (low Density Polyethylene)

เช่น ถุงเย็น ถุงหูหิ้ว ถุงใส่อาหารแซ่แข็ง ขวดยาหยอดตา ส่วนมากจะถูกออกแบบมาให้ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ชนิดที่ 5 Pp (Polypropylene)

เช่น หลอดดูดน้ำ ชองขนม ถุงใส่อาหารร้อน เช่น ก๋วยเตี๋ยว

ชนิดที่ 6 PS (Polystyrene) หรือ โฟม

เช่น กล่องโฟมใส่อาหาร จำน ถ้วย ถาด ซ้อน ส้อมพลาสติก ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ชนิดที่ 7 พลาสติกชนิดอื่น ๆ

เช่น ขวดน้ำขนาด 3-5 แกลลอนตามเครื่องกดน้ำ เหยือกน้ำ

ควรใช้พลาสติกสำหรับบรรจุอาหารให้น้อยที่สุด หากจำเป็นต้องใช้ควรหลีกลี่ยงพลาสติกชนิดที่ 3, 4, 5 และ 6 ในการสัมผัสอาหาร เนื่องจากสารพิษอาจปนเปื้อนมากับอาหารเข้าสู่ร่างกายได้ รวมทั้งสร้างปริมาณขยะที่ไม่สลายอย่างมหาศาลให้กับโลก

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562

ขอขอบคุณผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล : นพ.วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์

นักรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อม แพทย์ต้นแบบแพทยสภา ปี 2561