ฉีดพ่นฆ่าเชื้อบนร่างกายป้องกันโควิด-19ได้จริงหรือ

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อบนร่างกายป้องกันโควิด-19ได้จริงหรือ

ตอบ : ไม่จริง การฉีดพ่นฆ่าเชื้อบนร่างกายของผู้ที่สงสัย หรือติดเชื้อไวรัสโครนา 2019 ไม่มีประโยชน์เนื่องจากเชื้อโรคจะอยู่ในระบบทางเดินหายใจ หรือละอองฝอยที่ออกมาจากร่างกายและมีโอกาสเป็นอันตรายต่อบุคคลนั้น เช่น เกิดการระคายเคืองผิวหนัง เยื่อบุต่าง ๆและระบบทางเดินหายใจได้

การป้องกันการแพร่เชื้อ

  1. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสปาก จมูก และดวงตา
  2. ใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องทุกครั้งที่ต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น
  3. รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร
  4. ล้างมืออย่างถูกต้องด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์

คำแนะนำ : การทำความสะอาดควรเน้นการเช็ดถูบ่อย ๆ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกันกับบุคคลจำนวนมาก เช่น ราวจับในระบบขนส่งสาธารณะ ที่จับประตู ปุ่มกดลิฟต์ ตู้ ATM เป็นต้น

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

ที่มา : อ.ดร.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล