จุดสัมผัสร่วมมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อโรคโควิด-19

จุดสัมผัสร่วมมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อโรคโควิด-19
 • ธนบัตรและเหรียญ
  ควรล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือสบู่ให้สะอาดและถูกวิธี หลังจากจับธนบัตรหรือเหรียญ
 • โทรศัพท์สำนักงาน
  หรือโทรศัพท์มือถือ ควรหมั่นทำความสะอาดผิวสัมผัสของวัสดุเป็นประจำ และถอดเคสโทรศัพท์ออกมาทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์
 • ห้องน้ำสาธารณะ
  ควรล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือสบู่ทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ำ
 • ลูกบิดหรือที่จับ
  หากต้องเปิดประตูให้ใช้ไหล่ดัน แทนการผลักประตูด้วยมือเพื่อลดการสัมผัส และหากจำเป็นต้องจับลูกบิดประตูควรล้างมือทันที
 • ตู้ ATM หรือตู้อัตโนมัติต่าง ๆ
  หลังจากใช้งานเสร็จเรียบร้อย ควรรีบล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ทันที เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค
 • ราวบันไดเลื่อน
  ไม่ควรจับราวบันไดเลื่อน แต่หากมีความจำเป็นต้องจับควรรีบล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือสบู่ทันทีหลังจากสัมผัส
 • ปุ่มกดลิฟต์
  ใช้ปากกากดปุ่มลิฟต์ แทนการสัมผัสกับปุ่มกดลิฟต์โดยตรง
 • โต๊ะทำงาน
  ทำความสะอาดโต๊ะทำงานตนเป็นประจำด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรค

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
ที่มา : อ. พญ.ปัทมา ต.วรพานิช