จำให้ขึ้นใจ ยาปฏิชีวนะ ไม่ใช่ยาแก้อักเสบ

จำให้ขึ้นใจ ยาปฏิชีวนะ ไม่ใช่ยาแก้อักเสบ

ยาปฏิชีวนะ คือ ยารักษโรคติดเชื้อแบคทีเรียแต่มักถูกเรียกอย่างผิด ๆ ว่า ยาแก้อักเสบ

หลักการใช้ยาปฏิชีวนะ

  • ใช้ยาปฏิชีวนะต่อเนื่องตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อขจัดเชื้อแบคทีเรียก่อโรคให้หมดไป
  • ไม่หยุดยาก่อนเวลาอันควร พราะจะทำให้โรคหายไม่สนิทและกลับเป็นซ้ำรวมทั้งเพิ่มโอกาสในการดื้อยาของแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของโรค
  • ควรกินยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลสมอ คือกินเมื่อได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ไม่กินในโรคติดเชื้อไวรัส
  • ไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะต่อจนหมดหากพบว่าเป็นการกินยาปฏิชีวนะ อย่างไม่สมเหตุผล เช่นกรณีกินยาปฏิชีวนะไปแล้วและต่อมาพบว่าเป็น ไข้หวัดใหญ่ ไข้ลือดออก หรือไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) เพราะการกินยาปฏิชีวนะต่อไปไม่กิดประโยชน์มีแต่โทษ

โทษของการกินยาปฏิชีวนะอย่างไม่สมเหตุผล คือเสี่ยงต่อ อันตรายของยาโดยไม่กิดประโยชน์ในการรักษา รบกวนแบคทีเรียดีในร่างกายและซักนำให้กลายเป็นแบคทีเรียร้ายที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ

อย่กินยาปฏิชีวนะอย่างตาม ปรดจำให้แม่นว่าโรคส่วนใหญ่กิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ไช่แบคที่เรีย

ที่มา : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล