จำเป็นแค่ไหน ที่ต้องไปผ่าฟันคุด

จำเป็นแค่ไหน ที่ต้องไปผ่าฟันคุด
  1. ป้องกันฟันผุ ฟันคุดมีโอกาสผุง่ายกว่าซี่อื่น เนื่องจากอยู่ลึกทำความสะอาดยาก
  2. ป้องกันการอักเสบของเหงือกที่ปกคลุมฟัน เพราะเศษอาหารติดที่เหงือก
  3. ป้องกันการปวดรุนแรง เหตุจากฟันคุดที่พยายามดันขึ้นมา
  4. ป้องกันเชื้อโรคภายในช่องปาก สาเหตุให้มีกลิ่นปาก
  5. ป้องกันการเกิดฟันซ้อนเก
  6. ป้องกันการละลายตัวของกระดูก
  7. ป้องกันกระดูกขากรรไกรหัก
  8. ป้องกันการเกิดถุงน้ำหรือเนื้องอก
  9. ป้องกันฟันข้างเคียงผุ เพราะฟันคุดอาจเอียงไปดันฟันข้างหน้า
  10. ทำให้ทำความสะอาดยาก

หากพบฟันคุดควรพบทันตแพทย์เพื่อผ่าออก และป้องกันผลเสียที่อาจเกิดขึ้นภายหลังได้

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562

ที่มา : ทพญ.ธนิตา ณรงค์เดช