จัดการความเครียดในยุคโควิด-19

จัดการความเครียดในยุคโควิด-19
 • หมั่นสังเกตตนเองว่ามีความเครียดอยู่ในระดับใด หากพบว่ามีความเครียดในระดับรุนแรงจนถึงขั้นดำเนินชีวิตตามปกติไม่ได้ ควรร้องขอความช่วยเหลือ
 • ศึกษาข้อมูลกี่ยวกับโรคโควิด-19 และติดตามสถานการณ์สม่ำเสมอ
 • ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 จากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ แต่ควรจำกัดเวลาและปริมาณในการรับข่าวสาร
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์และภาครัฐอย่างเคร่งครัด เช่น
  • การเว้นระยะห่างทางสังคม
  • สวมใส่หน้กากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเมื่อออกจากบ้านทุกครั้ง
  • งดการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ
 • พยายามปรับตัวให้สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เป็นปกติที่สุด เช่น
  • ดูแลสุขอนามัยส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ
  • ล้างมือบ่อย ๆ
  • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
  • พักผ่อนให้เพียงพอ
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • พูดคุยสื่อสารกับครอบครัวคนสนิท
  • นอนและตื่นเวลาเดิม
  • ดำเนินกิจกรรมสันทนาการที่ทำได้ปกติ

หากพบว่าตนเองหรือบุคคลใกล้ชิดมีความครียดสะสม สามารถโทรปรึกษาได้ที่ สายด่วนสุขภาพจิต 1323 หรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563

ที่มา : อ.นพ.พร ทิสยากร