จริงหรือ “ครรภ์แฝด” เสี่ยงอันตราย X 2

จริงหรือ “ครรภ์แฝด” เสี่ยงอันตราย X 2

ในอดีตความถี่ในการพบ “ครรภ์แฝด” มีอัตราส่วน 1 ต่อ 100 ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยี และสตรีตั้งครรภ์เมื่ออายุมากขึ้น “ครรภ์แฝด” จึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลำดับ

ความเสี่ยงของครรภ์แฝด

 • แท้ง
 • ตกเลือดก่อนคลอด หรือหลังคลอด
 • คลอดก่อนกำหนด
 • ทารกเติบโตช้า
 • ครรภ์เป็นพิษ
 • ทารกเสียชีวิตในครรภ์
 • ทารกมีอวัยวะผิดปกติ

การดูแลตัวเอง

 • ฝากครรภ์ทันทีที่ทราบว่าตั้งครรภ์ เพื่อลดกาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
 • พบแพทย์ตามนัดสม่ำเสมอ
 • รับประทานยาบำรุงครรภ์ตามแพทย์สั่งสม่ำเสมอ
 • ลดการออกกำลังกายหนัก
 • ลดการเดินทางไกล

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ที่มา : รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ