จริงหรือไม่? คาโมมายล์ช่วยการนอนหลับ

จริงหรือไม่? คาโมมายล์ช่วยการนอนหลับ

A: มีส่วนจริง ดอกคาโมมายล์มีสารอะพิจีนีน มีฤทธิ์ช่วยคลายวิตกกังวล ช่วยทำให้สมองผ่อนคลาย ส่งผลให้การนอนหลับดีขึ้น

ใช้คาโมมายล์อย่างไรให้ปลอดภัย

  • โดยทั่วไปมีการใช้คาโมมายสในรูปแบบซา ซึ่งสามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย
  • ระมัดระวังการบริโภคคาโมมายล์พร้อมกับยาบางชนิด เช่น ยาวาร์ฟาริน หรือยาไซโคลสปอริน
  • ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม หากบริโภคมากเกินไปหรือถี่เกินไป อาจมีอาการง่วงซึม หรืออาเจียนได้
  • หญิงตั้งครรภ์ หรือหญิงให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ก่อนบริโภค
  • การใช้คาโมมายล์หรือสารสกัดจากคามมายล์เพื่อช่วยลดอาการนอนไม่หลับ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ทุกครั้ง โดยเฉพาะผู้มีโรคประจำตัวและใช้ยาประจำ

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2565
ที่มา : อ. พญ.ปุณฑริก ศรีสวาท
ศูนย์นิทราเวช