จริงหรือไม่ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจมีโอกาสติดโควิด-19มากกว่าคนทั่วไป

จริงหรือไม่ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจมีโอกาสติดโควิด-19มากกว่าคนทั่วไป

ตอบ : จริง

  • ผู้ป่วยที่ควรเฝ้าระวัง
    • โรคหืด
    • โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
    • โรคถุงลมโป่งพอง
    • โรคพังผืดในปอด

คำแนะนำ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หากมีอาการบ่งชี้ หรือสงสัยโรคโควิด-19 ควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการตรวจและรักษาทันที

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563

ที่มา : อ.นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์