งูกัด

งูกัด

หยุด! ความเข้าใจผิด “ถ้าถูกงูกัด แล้วต้องรัดเหนือแผล”

วิธีปฐมพยาบาลเมื่อถูกงูกัด

1. ล้างแผลที่ถูกงูกัดด้วยน้ำสะอาด

2. ประคองส่วนที่ถูกงูกัด ให้อยู่นิ่งที่สุด

3. จัดท่าให้แผลอยู่ระดับที่ต่ำกว่าหัวใจและพาไปรพ.ที่ใกล้โดยเร็วที่สุด

ไม่แนะนำให้รัดหรือขันเชนาะเหนือแผล

ห้าม! กรีด/ดูด/พอกแผล

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

Pin It on Pinterest