งดเดินทางลดโอกาสติดเชื้อ โควิด-19

งดเดินทางลดโอกาสติดเชื้อ โควิด-19

ในช่วงการระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ควรหลีกเลี่ยงการเดินทาง ไปในประเทศหรือเขตบริหารพิเศษที่มีความเสียงต่อการติดเชื้อโรคได้สูง ได้แก่

 • เกาหลีใต้
 • จีน
 • ญี่ปุ่น
 • ไต้หวัน
 • มาเก๊า
 • มาเลเซีย
 • เวียดนาม
 • สิงคโปร์
 • อิตาลี
 • อิหร่าน
 • ฮ่องกง

ผู้ที่เดินทางกลับมาจากประทศดังกล่าวข้างต้น ควรเฝ้าระวังเชื้ออยู่ในที่พัก 14 วันงดการออกไปในที่สาธารณะ หรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น หากมีอาการของโรคทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย ควรไปพบแพทย์ทันทีพร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563

ที่มา : อ.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล