คืนมุมมองใหม่ที่สดใสให้ดวงตา ด้วยเลสิก

คืนมุมมองใหม่ที่สดใสให้ดวงตา ด้วยเลสิก

เลสิค คือ การรักษาความผิดปกติของสายตา ทั้งสิ้น ยาวและเอียงด้วยแสงเลเซอร์รักษาภาวะสายตาผิดปกติอย่างถาวร

1. ใช้เวลาในการผ่าตัดและการพักฟื้นสั้น

2. สามารถมองเห็นได้ทันทีหลังการผ่าตัด

3. ไม่ต้องดีดยาชาและไม่มีการเย็บแผล

4. กลับบ้านได้ทันทีหลังการผ่าตัด

ปัจจุบัน รพ.จุพาฯ มีเครื่องแยกชั้นกระจกตาด้วยเลเซอร์ [ Femtosecond laser ] ถือเป็นเทคโนโลยีล่าสุด ทำให้การฟื้นตัวของการมองเห็นรวดเร็วขึ้น และมีภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดลดลง

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา : รศ.พญ.งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ

Pin It on Pinterest