คำแนะนำเมื่อมีสารเคมีเข้าตา

คำแนะนำเมื่อมีสารเคมีเข้าตา

ถ้าสารเคมีสัมผัสกับดวงตา อาจเกิดอาการระคายเคืองต่อดวงตาได้ มีข้อปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อสารเคมีเข้าตา ดังนี้

  1. ล้างเปลือกตาและบริเวณใกล้เคียงที่โดนสารเคมี
  2. ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ให้ถอดคอนแทคเลนส์ก่อนทำการล้างตาเสมอ
  3. ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำเกลือ โดยให้น้ำไหลผ่านดวงตา
  4. ล้างตานาน 15-20 นาทีให้กลอกตาไปมาขณะล้างตา
  5. รีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจอย่างละเอียด

คำแนะนำจากแพทย์

เมื่อมีสารเคมีเข้าตา แพทย์จะพิจารณาจากประเภทของสารเคมี ระดับความเข้มข้นของสารเคมีและระยะเวลาที่สารเคมีสัมผัสกับดวงตา รวมถึงตรวจบาดแผลที่ดวงตา เพื่อให้การรักษาโดยเร็วที่สุด

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
ที่มา : อ. พญ.วรรณรัตน์ สาธิตพิฐกุล