คำแนะนำเมื่อพบผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นขณะเล่นกีฬา

คำแนะนำเมื่อพบผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นขณะเล่นกีฬา

นักกีฬาที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลันขณะเล่นกีฬา การกดหน้าอกและกระตุ้นหัวใจผู้ป่วยทันทีจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้โดยมีหลักการในการปฏิบัติ ดังนี้

แนะนำสวมหน้ากากอนามัยทั้งผู้ป่วยและผู้ช่วยเหลือเพื่อป้องกันการสัมผัสแลแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19

  1. เมื่อพบเห็นว่านักกีฬาหมดสติให้เรียกทีมแพทย์ทันที หรือโทร 1669 พร้อมขอเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED)
  2. เริ่มกดหน้าอกทันที “กดสุด อย่าหยุด กดปล่อย” 100-120 ครั้งต่อนาที
  3. ใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ทันทีเมื่อเครื่องมาถึง โดยทำตามคำแนะนำของเครื่อง
  4. กดหน้าอกต่อเนื่อง สลับกับการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ทุก 2 นาที จนทีมกู้ชีพมาถึง

การป้องกันการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น

ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน และนักกีฬาที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์และตรวจคัดกรองความผิดปกติของหัวใจเบื้องต้น

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.ธนดล โรจนศานติกุล