คำแนะนำเมื่อผู้ป่วยโรคเบาหวานมีอาการเจ็บป่วย

คำแนะนำเมื่อผู้ป่วยโรคเบาหวานมีอาการเจ็บป่วย
 1. รักษาสาเหตุของการเจ็บป่วย และรับประทานยาเพื่อบรรเทาอาการ เช่น ยาลดไข้
 2. ห้ามหยุดยาฉีดอินซูลิน แต่ให้ปรับยาฉีดอินซูลินได้ในกรณีที่เคยได้รับคำแนะนำจากแพทย์มาก่อน
 3. หากไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ ควรรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายและมีน้ำตาล เช่น ลูกอม ผลไม้อบแห้ง เจลลี่ หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและเกลือแร่ เช่น เครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา ซุปไก่ ซุปใส
 4. ควรดื่มน้ำเปล่าในปริมาณมากจนปัสสาวะมีสีเหลืองใส
 5. หากมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย หรือมีไข้ ควรหยุดรับประทานยาเบาหวานบางชนิด ตามคำแนะนำของแพทย์
 6. หากมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน หรือท้องเสีย จนไม่สามารถรับประทานอาหารได้ ควรรีบมาโรงพยาบาลเพื่อให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
 7. ผู้ป่วยหรือญาติควรมีสมุดบันทึกคำแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวและข้อมูลสำคัญเมื่อมีภาวะเจ็บป่วยรวมถึงควรเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น
  – อาหารและเครื่องดื่มที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะเจ็บป่วย
  – แถบตรวจน้ำตาล คีโตน และยาฉีดอินซูลินให้เพียงพอ

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.วิทวัส แนววงศ์