คำแนะนำหลังฉีควัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

คำแนะนำหลังฉีควัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
  1. สังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประมาณ 30 นาที
  2. หลังการฉีดวัคซีนอาจมีใข้ต่ำ ๆ ปวดบริเวณที่ฉีด คลื่นใส้ อาเจียน อาการเหล่านี้มักดีขึ้นภายใน 3 วัน ให้รักษาตามอาการ เช่น รับประทานยาพาราเซตามอล กรณีมีไข้ ปวดเมื่อยตามตัว เป็นต้น
  3. หากมีอาการข้างเคียงรุนแรง เช่น แขนขาอ่อนแรง แน่นหน้าอก หมดสติ รีบพบแพทย์ใกล้บ้านทันที หรือติดต่อสายด่วน 1669
  4. ตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และใบนัดหมายครั้งต่อไป
  5. ทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์ หลังได้รับวัคซีนโควิด-19 ในวันที่ 1, 7 และ 30 หลังฉีดวัคซีนในระบบหมอพร้อม
  6. เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 2 ตามวันและเวลาที่นัดหมาย

ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2564
ที่มา : อ. ดร. พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล