คำแนะนำสำหรับผู้ขับขี่แท็กซี่ในภาวะโควิด-19

คำแนะนำสำหรับผู้ขับขี่แท็กซี่ในภาวะโควิด-19

ยานพาหนะ ทำความสะอาดพาหนะทุกครั้งหลังมีผู้รับบริการ โดยการเช็ดบริเวณที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อย ๆ เช่น ที่จับประตู ที่จับเหนือหัวผู้โดยสาร เบาะที่นั่ง โดยทำความสะอาดด้วยน้ำผสมผงซักฟอก หรือ แอลกอฮอล์เข้มข้น 70% ขึ้นไป ขณะขับรถ สามารถลดกระจกหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก

ผู้ขับรถ ให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัย และกระจังป้องกันใบหน้า (Face Shield) เสมอ หากมีอาการป่วย (ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย) ให้รีบมาพบแพทย์

ผู้รับบริการ ให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อย ๆ และสวมหน้ากากอนามัยเสมอ

ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2563

ที่มา : อ.ดร.พญ.วรรษมน จันทรเบญกุล