คำแนะนำก่อนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

คำแนะนำก่อนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
  1. ในวันที่เข้ารับบริการ ควรเตรียมบัตรประชาชน ปากกาโทรศัพท์มือถือ และควรสวมเสื้อแขนสั้น เพื่อความสะดวกในการฉีดวัคซีน
  2. ก่อนรับบริการฉีดวัคซีน สามารถรับประทานอาหารและยาสำหรับโรคประจำตัวได้ตามปกติ
  3. ก่อนรับบริการฉีดวัคซีน ไม่แนะนำให้รับประทานยาลดไข้หรือยาแก้ปวด เช่น พาราเซตามอล หรือไอบูโพรเฟน
  4. ควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอ ก่อนมารับบริการฉีดวัคซีน
  5. ควรฉีดวัคซีนชนิดอื่นห่างจากวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประมาณ 2 สัปดาห์ เช่น วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
  6. หากอยู่ในระหว่างการกักตัว รอผลตรวจเชื้อโรคโควิด-19 หรือมีอาการทางระบบท้างเดินหายใจในวันนัดเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ให้เลื่อนนัดออกไปจนกว่าจะครบกักตัว ได้ผลตรวจ หรืออาการหายเป็นปกติ

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.วศิน เลาหวินิจ