คำถามยอดฮิต โรคงูสวัด

คำถามยอดฮิต โรคงูสวัด

ถาม งูสวัดพันรอบเอวแล้วตายจริงหรือ

ตอบ ไม่จริง โรคงูสวัดผื่นมักจะป็นเพียงซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย แต่ในผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำโรคอาจลุกลามมากกว่าปกติ และเสี่ยงต่อชีวิตโดยเฉพาะมีการติดเชื้อซ้ำซ้อน

ถาม เคยเป็นงูสวัดแล้ว จะไม่เป็นซ้ำอีก

ตอบ ไม่จริง แม้ว่าโรคงูสวัดมักจะไม่เป็นซ้ำอีกแต่หากร่างกาย อ่อนแอโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำก็มีโอกาสเป็นซ้ำได้

ถาม เคยฉีดวัคซีนอีสุกอีใสแล้ว จะฉีดวัคซีนงูสวัดได้ไหม

ตอบ ฉีดได้ แม้โรคงูสวัดและโรคอีสุกอีใสจะเกิดจากเชื้อไวรัสเดียวกัน แต่วัคซีนงูสวัดมีความเข้มข้นกว่าวัคซีนอีสุกอีใสถึง 14 เท่า ดังนั้นถึงแม้ วัคซีนทั้งสองชนิดจะป้องกันเชื้อไรวัสเดียวกันแต่ไม่สามารถใช้ทดแทนกันได้

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2562

ที่มา : อ.พญ.สกุณี ภระกูลสุขสถิตย์