จ้องคอมนานไป เสี่ยงคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม

จ้องคอมนานไป เสี่ยงคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม

คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม หรือซีวีเอส (CVS) คือ กลุ่มอาการทางตาที่สัมพันธ์กับการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้สายตามองจอระยะใกล้เป็นระยะเวลานานต่อเนื่อง

อาการ ปวดศีรษะ ตาแห้ง เคืองตา เมื่อยล้ตา มองภาพไม่ชัด ตาแดง น้ำตาไหล เห็นภาพซ้อน ความสามารถในการปรับโฟกัสช้าลงและการมองเห็นสีเปลี่ยนไป อาการดังกล่าวมักจะเริ่มเมื่อผู้ป่วย ใช้คอมพิวเตอร์ต่อเนื่องเป็นเวลาสองถึงสามชั่งโมงและจะเป็นมากขึ้นเรื่อย ๆ หากไม่หยุดหรือพักการใช้สายตา

การป้องกัน

1. ควรพักสายตาทุก 20 นาที ด้วยการมองไปที่ไกลจากหน้าจอ 20 ฟุต เป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาที

2. ตั้งจอคอมพิวเตอร์ห่างจากตาอย่างน้อย 20-24 นิ้ว

3. ปรับมุมของจอให้ต่ำกว่าระดับสายตาประมาณ 14-20 องศา ปรับตำแหน่งของจอเพื่อลดแสงสะท้อน

4. ใช้ผลิตภัณฑ์ หรือหน้าจอที่ช่วยลดแสงสะท้อน

5. เลือกใช้จอมอนิเตอร์ที่ช่วยถนอมสายตา

6. ปรับความสว่างของจอ และห้องให้เหมาะสม กะพริบตาถี่ขึ้น ประมาณ 10-15 ครั้งต่อนาที โดยต้องกะพริบตาให้เปลือกตาปิดสนิท

หากเริ่มมีอาการของปัญหาสุขภาพสายตาข้างต้นควรไปพบจักษุแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา : ผศ.(พิเศษ)พญ.อุษณีย์ เหรียญประยูร

Pin It on Pinterest