คอนแทคเลนส์กับโรคโควิด-19

คอนแทคเลนส์กับโรคโควิด-19

การใช้คอนแทคเลนส์เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 หากไม่คำนึงถึงวิธีการรักษาความสะอาด เพราะมือที่ใช้สัมผัสคอนแทคเลนส์อาจสัมผัสสารคัดหลั่งต่าง ๆ จากระบบทางเดินหายใจและนำเชื้อมายังเยื่อบุตา ทำให้ดวงตาหรือเยื่อบุตาแดง อักเสบ และเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้

ใส่คอนแทคเลนส์ให้ปลอดภัยจากโควิด-19

  1. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำทั้งก่อนใส่และหลังใส่คอนแทคเลนส์
  2. งดทาสีเล็บและไว้เล็บยาวเพราะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค
  3. หากใส่คอนแทคเลนส์แบบรายสัปดาห์หรือรายเดือน ควรถูคอนแทคเลนส์ก่อนล้างทำความสะอาดให้ถูกวิธีด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่ได้มาตรฐานและแช่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับคอนแทคเลนส์อย่างน้อย 6 ชั่วโมง
  4. การใส่หน้ากากใส (Face shield) หรือแว่นตานิรภัยเลนส์ใสจะช่วยป้องกันการติดเชื้อผ่านทางผิว

คำแนะนำจากแพทย์

อาการตาแดงเกิดได้จากการใส่คอนแทคเลนส์ซึ่งทำให้ดวงตาได้รับความระคายเคือง หรือการติดเชื้อโรคโควิด-19 หากมีอาการสงสัย เช่น พบอาการตาแดงร่วมกับอาการทางระบบทางเดินหายใจ ควรตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 และรักษา ทั้งนี้อาการสามารถหายเองได้หากดูแลถูกวิธี แต่หากมีอาการทางตารุนแรงควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจ


ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2564
ที่มา : อ. พญ.วรรณรัตน์ สาธิตพิฐกุล