ความแตกต่างของชุดตรวจโควิด Antigen test kit และ Antibody test kit

ความแตกต่างของชุดตรวจโควิด Antigen test kit และ Antibody test kit

Antigen test kit (ATK) (แอนติเจน เทสต์ คิท)

 • วัตถุประสงค์
  ตรวจหาโปรตีนหรือแอนติเจนของเชื้อก่อโรคโควิด-19 ในการคัดกรองเบื้องต้น คัดแยกผู้ป่วยออกจากผู้อื่น
 • ตัวอย่างที่ใช้
  สารคัดหลั่ง
 • วิธีใช้
  เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งจากโพรงจมูก ช่องปากและลำคอ หรือ น้ำลาย ขึ้นอยู่กับชุดตรวจ
 • สถานที่วางจำหน่าย
  สถานพยาบาล หรือร้านขายยาที่มีเภสัชกร

Antibody test kit (แอนติบอดี เทสต์ คิท)

 • วัตถุประสงค์
  ตรวจหาโปรตีน (แอนติบอดี) ที่ร่างกายสร้างขึ้นเป็นการตอบสนองต่อการติดเชื้อก่อโรคโควิด-19 ผู้ที่มีแอนติบอดี แสดงว่าติดเชื้อมาแล้วอย่างน้อย 1 สัปดาห์ หรืออาจหายจากโรคหรือได้รับวัคซีนมาแล้ว ไม่แนะนำให้ตรวจแอนติบอดีหลังการรับวัคซีน เพราะไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นแอนติบอดีจากการติดเชื้อหรือจากวัคซีน
 • ตัวอย่างที่ใช้
  เลือด
 • วิธีใช้
  เก็บตัวอย่างเลือดจากปลายนิ้วหรือเจาะจากเส้นเลือด
 • สถานที่วางจำหน่าย
  ไม่มีวางจำหน่ายทั่วไปการลักลอบจำหน่ายมีความผิดตามกฎหมาย

วิธีสังเกตชุดตรวจแอนติเจน เทสต์ คิท

 1. มีข้อความระบุชัดเจนว่าเป็นชุดตรวจแอนติเจน เทสต์ คิท (Antigen test kit) ใช้สำหรับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น บุคคลทั่วไปสามารถใช่ได้
 2. ที่ตัวชุดตรวจจะมีตัวอักษร T สำหรับอุ่านผลการทดสอบว่าเป็นบวกหรือลบ และ C เป็นตัวควบคุมเพื่อบอกความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบ

ที่มา
รศ. นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาริบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2564