ควันบุหรี่มือสาม อันตรายไม่น้อย

ควันบุหรี่มือสาม อันตรายไม่น้อย

ควันบุหรี่ มือ 3 คือ ควันบุหรี่ที่ติดมากับเสื้อผ้หรือของใช้ต่าง ๆ แม้จะมีความเข้มข้นน้อยแต่หากได้รับบ่อย ๆ เป็นเวลานานก็มีผลกระทบต่อสุขภาพได้ เพราะมีสารก่อมะเร็งซึ่งเสี่ยงเป็นมะเร็งได้ โดยเพาะด็ก ซึ่งมีความเสี่ยงได้รับเขร่งกายจากการสูดดมหรือการถูกสัมผัสจากผู้สูบบุหรี่ เป็นต้น

  • แม้ว่าสูบบุหรี่มาเป็นเวลานานหลายสิบชั่วโมงแล้ว แต่ทาร์หรือน้ำมันดินที่เกิดจากการเผาไหม้ของบุหรี่จะยังคงเป็นเขม่าติดตัวคุณ หากมาสัมผัสกับเด็ก เด็กก็จะได้รับสิ่งเหล่านี้เข้าไป มีผลต่อทางเดินหายใจ
  • คุณแม่ที่สูบบุหรี่ หรือได้รับเอาควันสูดดมเข้าไปในร่างกาย สารพิษหล่านั้นสามารถส่งไปถึงลูกน้อยเวลาให้นม
  • เด็กและทารกสามารถรับฝุ่นควันหรือสารตกค้างบุหรี่มือที่ 3 ได้มากกว่าผู้ใหญ่ถึง 2 เท่า

ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ที่มา : รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์