ควันบุหรี่มือสอง ต้องหลบเลี่ยง เสี่ยงโรคสูง

ควันบุหรี่มือสอง ต้องหลบเลี่ยง เสี่ยงโรคสูง
  • เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้น 25-30%
  • เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปอดเพิ่มขึ้น 20-30%
  • เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งที่ลำคอมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับควันบุหรี่ 3 เท่า
  • เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งในส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ได้แก่ กล่องเสียง ช่องปากหลอดอาหาร และกระเพาะปัสสาวะ มากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับควันบุหรี่ถึง 2 เท่า
  • ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบหลอดเลือดหัวใจทันทีที่ได้รับควันบุหรี่มือสอง
  • ผู้ที่มีอาการหอบด โรคหัวใจ และโรคหลอดลมอักเสบจะทำให้อาการของโรคเพิ่มมากขึ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2562

ที่มา : รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์