คลีนอย่างไรให้ปลอดภัยจาก โควิด-19

คลีนอย่างไรให้ปลอดภัยจาก โควิด-19
 • พื้นบ้าน หรือ ห้องน้ำ
  • ทำความสะอาดด้วยสารที่มีส่วนประกอบของคลอรีน ผสมน้ำตามสัดส่วนที่แนะนำบนฉลาก
 • มือ
  • ล้างด้วยน้ำสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจลหรือ แอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป
 • วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ
  • เช่น ลูกบิดประตู ลิฟท์ คีย์บอร์ด คอมผิวเตอร์ ฯลฯ เช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป
 • เสื้อผ้า
  • ซักด้วยผงซักฟอกตากให้แห้งสนิทกลางแดด

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2563

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ