ครรภ์เป็นพิษ อันตรายร้ายทั้งแม่และลูก

ครรภ์เป็นพิษ อันตรายร้ายทั้งแม่และลูก

ครรภ์เป็นพิษ คือ ภาวะความดันโลหิตสูงระหว่างการตั้งครรภ์ และตรวจพบโปรตีนไข่ขาวในปัสสาวะร่วมด้วย เป็น 1 ใน 3 สาเหตุหลักที่แม่สียชีวิตจากการตั้งครรภ์ มี 2 ประเภท คือ

เป็น 1 ใน 3 สาเหตุหลักที่แม่เสียชีวิตจากการตั้งครรภ์ มี 2 ประเภท คือ

1. แบบรุนแรงน้อย ความดันโลหิตไม่เกิน 160/ 1 10 มิลลิเมตรปรอท และไม่พบอาการแทรกซ้อนต่างๆ

2. แบบรุนแรงมาก ความดันโลหิตสูงมากกว่า 160/ 110 มิลลิมตรปรอท หรือมีอาการแทรกซ้อน เสี่ยงต่อการชักและภาวะแทรกซ้อน เช่น เส้นเลือดในสมองแตก ไตวาย อันตรายถึงชั้นเสียชีวิตได้

อาการแทรกซ้อนที่ต้องสังเกต

ปวดศีรษะรุนแรง น้ำหนักเพิ่มมากอย่างรวดเร็ว จุกแน่นลิ้นปื บวมตามใบหน้า มือ ข้อเท้าและเท้า ตาพร่ามัว หากพบอาการหล่นี้ควรพบแพทย์โดยกันที เพื่อรับการวินิจจัยและรักษาให้อย่างทันท่วงที

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา : อ.นพ.นพดล ไชยสิทธิ์

Pin It on Pinterest