ข้อแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจภาพวินิจฉัย MRI

ข้อแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจภาพวินิจฉัย MRI

เครื่องเอ็มอาร์ไอ (MR!) เป็นอุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพเพื่อการวินิจฉัยโรค ซึ่งสนามแม่เหล็กอาจมีผลต่อโลหะหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ฝังอยู่ในร่างกายได้ จึงมีข้อแนะนำสำหรับผู้ป่วยแต่ละกลุ่มดังนี้

กลุ่มผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดแต่สามารถตรวจได้ ภายใต้เงื่อนไขพิเศษ

1. ผู้ที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ

2. ผู้ที่ใส่ประสาทหูเทียม

3. ผู้ที่ผ่าตัดใส่คลิปอุดหลอดเลือดในสมอง

4. ผู้ที่ใส่เครื่องกระตุ้นสมอง

5. ผู้ที่กลัวที่แคบ

กลุ่มที่ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ ก่อนเข้ารับการตรวจ MRI

1. ผู้ที่ตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์

2. ผู้ป่วยไตวายที่มีค่าการทำงานของไตน้อยกว่า 30

3. ผู้ป่วยที่ใส่อุปกรณ์โลหะบางชนิดที่ยึดติดแน่นกับร่างกาย เช่น ข้อเข่าเทียม เหล็กดัดฟัน

4. ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาฉีด

ผู้ที่ไม่สามารถเข้ารับการตรวจ MRI

1. ผู้ที่มีเศษโลหะฝั่งในร่างกาย เช่น กระสุนปืน ตะกรุด เศษโลหะ แปลกปลอมจากการเชื่อมเหล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เศษโลหะขนาดเล็กในลูกตา

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565
ที่มา : อ. พญ.สุภาดา ปรักกมกุล
ฝ่ายรังสีวิทยา