ข้อเท็จจริงของวัณโรค

ข้อเท็จจริงของวัณโรค

เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ไมโครแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส เชื้อวัณโรคทนทาน ถูกแสงแดดอยู่ได้นาน 5 นาที ถึง 2 ชั่วโมง หากอยู่ในที่อับขึ้นอาจได้ถึง 6 เดือน ติดต่อทางการหายใจเอาเชื้อวัณโรคเข้าไป จากการพูด ไอ จาม ของผู้ป่วยวัณโรค วัณโรคเป็นได้ในทุกอวัยวะของร่ายกาย แต่ที่พบบ่อย คือ วัณโรคปอด ป้องกันได้ รักษาหายขาดได้ด้วยยา

การป้องกัน

  1. รักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อให้ภูมิต้านทานแข็งแรงต่อสู้กับเชื้อได้
  2. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรค
  3. ผู้ที่มีอาการไอ ควรสวมใส่หน้ากากอนามัย
  4. หากมีอาการผิดปกติ ควรรีบไปพบแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2562

ที่มา : อ.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล