ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมงานศพผู้ป่วยโรคโควิด-19

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมงานศพผู้ป่วยโรคโควิด-19

ญาติ

 • ห้ามเปิดถุงบรรจุศพเด็ดขาด
 • ห้ามสัมผัสศพโดยตรง เช่น การรดน้ำศพ
 • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

ผู้ปฏิบัติกิจทางศาสนา

 • ห้ามเปิดถุงบรรจุศพในทุกกรณี
 • ผู้ปฏิบัติกิจทางศาสนา เช่น พระสงฆ์ สัปเหร่อ หากต้องสัมผัสกับโลงศพ ควรมีอุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่ ชุดคลุมกันเปื้อน ถุงมือ และหน้ากากอนามัย โดยไม่จำเป็นต้องสวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)
 • ล้างมือทุกครั้ง เมื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพ
 • ทำความสะอาดสถานที่ประกอบพิธีศพทันที เมื่อเสร็จพิธีกรรม
 • ควรดำเนินพิธีทางศาสนาให้เสร็จสิ้น ภายใน 24 ชั่วโมง

ผู้ร่วมงาน

 • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • ล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสจุดเสี่ยงสาธารณะ
 • ไม่รวมกลุ่มสนทนา เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น
 • ใช้ระยะเวลาร่วมงานให้น้อยที่สุด
 • เมื่อกลับถึงบ้าน ต้องอาบน้ำ สระผม และชำระล้างร่างกายทันที
 • หากหลีกเลี่ยงได้ ไม่ควรไปร่วมงานพิธีที่มีคนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 17 หฤษภาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์