ข้อควรระวังของการออกกำลังกาย

ข้อควรระวังของการออกกำลังกาย
  1. ควรออกกำลังกายอยู่นขอบเขตที่หมาะสม ไม่ฝืน ไม่หักโหมจนเกินไป
  2. ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนเริ่มออกกำลังกาย
  3. ขณะออกกำลังกายหากมีอาการผิดปกติ ให้หยุดออกกำลังกาย และร้องขอความช่วยเหลือ เช่น ใจสั่นหรือรู้สึกใจเต้นไม่เป็นจังหวะ เหงื่อออกมากผิดปกติ เจ็บแน่นหน้าอกเวียนศีรษะเหมือนจะเป็นลม หายใจไม่ทัน หายใจลำบาก

ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

ที่มา : อ.พญ.สกุณี ภระกูลสุขสถิตย์