ข้อควรระวังการใช้ยาระบายชนิดผงผสมน้ำ

ข้อควรระวังการใช้ยาระบายชนิดผงผสมน้ำ
  1. กินห่างจากยาอื่นอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้ไปรบกวนการดูดซึมยาอื่น
  2. ไม่ควรใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ
  3. ผู้ป่วยเบาหวานควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา เพราะระดับน้ำตาลในเลือดอาจลดต่ำลง และอาจต้องปรับขนาดยาเบาหวานที่ใช้อยู่
  4. หากซื้อยากินเองครบ 3 วัน ถ้ายังไม่ถ่าย ควรไปพบแพทย์
  5. ห้ามใช้ร่วมกับยาที่ยับยั้งการเคลื่อนไหวของลำไส้

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล