ขี่จักรยานทำให้ปัสสาวะเป็นเลือดได้จริงหรือ?

ขี่จักรยานทำให้ปัสสาวะเป็นเลือดได้จริงหรือ?

ตอบ : มีโอกาสเป็นไปได้ อาการปัสสาวะเป็นเลือด เกิดจากการบาดเจ็บของท่อปัสสาวะหรือต่อมลูกหมาก เนื่องจากการถูกกดทับหรือกระแทกกับอานจักรยานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน

คำแนะนำ

  • เลือกใช้อานจักรยานและปรับความสูงให้เหมาะสมกับสรีระของผู้ขี่
  • ปรับอานจักรยานให้เชิดขึ้นด้านหน้าเล็กน้อย เพื่อลดแรงกดต่อท่อปัสสาวะและต่อมลูกหมาก
  • หากมีอาการปัสสาวะเป็นเลือดควรงดขี่จักรยาน ชั่วคราว เลือดมักออกปริมาณไม่มากและหายไปเองภายใน 3 วัน
  • อาการปัสสาวะต้องสัมพันธ์กับการขี่จักรยานชัดเจน ไม่มีอาการอื่นร่วมด้วย ไม่ได้เกิดตามหลังอุบัติเหตุ และควรหายไปเองหลังหยุดขี่จักรยาน 3 วัน ในกรณีอื่นนอกเหนือจากนี้ต้องรีบไปพบแพทย์โดยทันที เพื่อค้นหาสาเหตุอื่นของการปัสสาวะเป็นเลือด เช่น นิ่ว มะเร็ง โรคไต
  • ควรดื่มน้ำให้เพียงพอ อย่างน้อย 2 ลิตรต่อวันและนอนพักผ่อนให้เพียงพอ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ที่มา : ผศ.(พิศษ) นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์