ขากระตุกเวลานอนเพราะขาดแมกนีเซียมจริงหรือ?

ขากระตุกเวลานอนเพราะขาดแมกนีเซียมจริงหรือ?

ไม่จริง ขากระตุกเป็นภาวะที่เจอได้ในคนปกติ โดยอาจจะมีสาเหตุจากความผิดปกติจากโรคทางเมตาบอลิก คือ มีความผิดปกติของระบบในร่งกาย เช่น มีเกลือแร่ผิดปกติ เช่น แมกนีเซียม โปแตสเซียม แคลเซียม ดังนั้น แมกนีเซียมไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทำให้มีอาการขากระตุก

การป้องกัน

  1. เข้านอนและตื่นเป็นเวลา
  2. อาบน้ำอุ่นก่อนนอน
  3. นวดหรือคลายกล้ามเนื้อก่อนนอน

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา : ศ.นพ.ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์