ขนตาปลอม ความสวยที่แฝงด้วยอันตราย

ขนตาปลอม ความสวยที่แฝงด้วยอันตราย

การใช้ขนตาปลอม เพื่อความสวยงามนั้น อาจแฝงไปด้วยอันตรายต่อดวงตาได้ ดังนี้

  1. เปลือกตาอักเสบจากการแพ้สารเคมีในกาวที่ใช้ติดขนตาปลอมหรือการสะสมของสิ่งสกปรก
  2. ต่อมรากขนตาฝ่อจากเปลือกตาอักเสบส่งผลให้ขนตาจริงบางลงได้
  3. ขนตาจริงหลุดร่วง ไม่แข็งแรง หรืองอกใหม่ผิดทิศทางเกิดจากการดึงขนตาปลอมออกบ่อยครั้ง
  4. ขนตาจริงหรือขนตาปลอมอาจหลุดเข้าไปในดวงตาเกิดอาการเคืองตา หากขยี้ตาจนเกิดแผลถลอกหรือติดเชื้อบริเวณกระจกตา อาจเป็นสาเหตุให้สูญเสียการมองเห็นได้
  5. หากทำความสะอาดบริเวณเปลือกตาไม่ดี อาจนำไปสู่ภาวะต่อมไขมัน
  6. ที่เปลือกตาอุดตัน ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการตาแห้ง

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
ที่มา : พญ.เบญญาภา ฉัตรไพฑูรย์ และ รศ. พญ.สุภรัตน์ จริยโกศล
ฝ่ายจักษุวิทยา