กินโซเดียมอย่างพอดี ลดเสี่ยงโรคไต

กินโซเดียมอย่างพอดี ลดเสี่ยงโรคไต
  1. พยายามเลือกอาหารรสธรรมชาติ เติมเกลือหรือน้ำปลาแต่น้อย
  2. หากอาหารที่กินจืดกินไป ลองเปลี่ยนเป็นรสเปรี้ยวหรือเผ็ดด้วยสมุนไพรแทน
  3. ลดหรือเลี่ยงอาหารที่ใส่ผงชูรส เพราะผงชูรสมีโซเดียมเป็นส่วนประกอบสูง
  4. ลดหรือเลี่ยงอาหารแปรรูป อาหารสำเร็จรูป อาหารกระป้อง
  5. ลดหรือเลี่ยงอาหารหมักดอง เช่น กะปิ ปลาร้า ไข่เค็ม เป็นต้น
  6. ลดหรือเลี่ยงอาหารตากแห้ง เช่น ปลาเค็ม เนื้อเค็ม เป็นต้น
  7. ลดความถี่ในการกินน้ำจิ้ม หรืออาหารที่ต้องใช้น้ำจิ้ม
  8. ไม่กินอาหารทะเลบ่อยเกินไป
  9. กินผักผลไม้ให้เพียงพอในแต่ละวัน
  10. ปรับเปลี่ยนนิสัยให้กินจืดลง

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562

ที่มา : อ.พญ.ปิยวรรณ กิตติสกุลนาม