กินยาความดัน แล้วจะเป็นโรคไต ไม่จริง!!

กินยาความดัน แล้วจะเป็นโรคไต ไม่จริง!!

ความจริง : การไม่รักษาความดันโลหิตสูงจะส่งผลให้เกิดอันตรายที่อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ เช่น

  • เส้นเลือดสมอง แตก ตีบ ตัน เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต
  • กล้ามเนื้อหัวใจทำงานไม่ไหว ทำให้หัวใจโต
  • หอบเหนื่อย เรียกว่า ภาวะหัวใจล้มเหลว
  • หลอดเลือดหัวใจตีบ อุดตัน ทำให้เจ็บหน้าอก
  • กล้ามเนื้อหัวใจตาย ช็อค เรียกว่า ภาวะหัวใจวาย
  • ไตวาย ไตเสื่อม อาจต้องไปฟอกไต

ดังนั้น : การกินยารักษาภาวะความดันโลหิตสูงและพบแพทย์เพื่อรับการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องจึงเป็นการป้องกัน และชะลอกาวะไตวาย ไตเสื่อม อย่าหยุดยารักษาความดันโลหิตสูงเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2562

ที่มา : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล